Módszerek

Az első egy-két beszélgetés a probléma feltárását, az egymásra hangolódást szolgálja. relaxAnnak eldöntését, hogy az adott esetben melyik módszer (vagy módszerek kombinációja) a legcélravezetőbb.

Relaxáció: célja a testi, lelki, szellemi harmónia megteremtése. Megtanulható, gyakorlással a készség szintjére fejleszthető módszer, melynek segítségével bárki befolyásolni tudja saját testi működéseit (légzés, izmok feszülése, stb.) Leginkább a következő problémák esetén hatásos:
– stressz,
– szorongásos zavarok,
– alvászavarok,
– depressziós tünetek,
– pszichoszomatikus betegségek.
A módszer elsajátítása hatásos akár önmagában is, leggyakrabban azonban egy hosszabb kezelés részeként alkalmazzák.
Viselkedésterápiás módszerek: általában konkrét, körülhatárolható problémák esetén alkalmazható (pánik, fóbiák, kényszerek).
Kognitív terápiás módszerek: „Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik” (Epiktetosz). A kognitív terápia alapfeltevése, hogy egy adott helyzetre adott érzelmi reakcióinkat  nem maga a helyzet határozza meg, hanem az a jelentés, amelyet ennek tulajdonítunk. Ugyanazt az eseményt a különböző emberek máshogy értelmezik. Kognitív terápiás módszerekkel rövid idő alatt (10-20 alkalom) érzékelhető, maradandó pozitív változásokat lehet elérni olyan problémák esetén is, mint a depresszió vagy a szorongásos zavarok.
Rogersi módszerek: Carl Rogers elméletének kiindulópontja, hogy legbelül minden ember jó. Minden emberben benne rejlik a növekedés, a kiteljesedés lehetősége, mint a magban a kifejlett növény. Az optimális fejlődés érdekében a gyermeknek arra van szüksége, hogy feltétel nélküli pozitív elfogadásban részesüljön. Ilyen feltételek mellett képes lesz arra, hogy kibontakoztassa a benne rejlő képességeket, hogy fejlessze és megvalósítsa önmagát. A problémákat mindig az okozza, ha a növekedés, az önkiteljesedés valami miatt megakad. Ha az akadályokat elhárítjuk, a növekedés ismét elindul.
Ehhez biztosít optimális feltételeket a rogersi terápiás tér. Fontos elemei a feltétel nélküli elfogadás, az empátia, a kongruencia. Ez utóbbi lényegében azt jelenti, hogy az ember összhangban van önmagával, hiteles.

relaxation