Terápiás módszerek
relax

Pszichológiai terápiás módszerek

Az első egy-két beszélgetés a probléma feltárását, az egymásra hangolódást szolgálja. Annak eldöntését, hogy az adott esetben melyik módszer (vagy módszerek kombinációja) a legcélravezetőbb.

Relaxáció

célja a testi, lelki, szellemi harmónia megteremtése. Megtanulható, gyakorlással a készség szintjére fejleszthető módszer, melynek segítségével bárki befolyásolni tudja saját testi működéseit (légzés, izmok feszülése, stb.) Leginkább a következő problémák esetén hatásos:
stressz,
szorongásos zavarok,
– alvászavarok,
depressziós tünetek,
pszichoszomatikus betegségek.
A módszer elsajátítása hatásos akár önmagában is, leggyakrabban azonban egy hosszabb kezelés részeként alkalmazzák.

 

Viselkedésterápiás módszerek

általában konkrét, körülhatárolható problémák esetén alkalmazható (pánik, fóbiák, kényszerek).


Kognitív terápiás módszerek

„Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik” (Epiktetosz). A kognitív terápia alapfeltevése, hogy egy adott helyzetre adott érzelmi reakcióinkat  nem maga a helyzet határozza meg, hanem az a jelentés, amelyet ennek tulajdonítunk. Ugyanazt az eseményt a különböző emberek máshogy értelmezik. Kognitív terápiás módszerekkel rövid idő alatt (10-20 alkalom) érzékelhető, maradandó pozitív változásokat lehet elérni olyan problémák esetén is, mint a depresszió vagy a szorongásos zavarok.


Rogersi módszerek

Carl Rogers elméletének kiindulópontja, hogy legbelül minden ember jó. Minden emberben benne rejlik a növekedés, a kiteljesedés lehetősége, mint a magban a kifejlett növény. Az optimális fejlődés érdekében a gyermeknek arra van szüksége, hogy feltétel nélküli pozitív elfogadásban részesüljön. Ilyen feltételek mellett képes lesz arra, hogy kibontakoztassa a benne rejlő képességeket, hogy fejlessze és megvalósítsa önmagát. A problémákat mindig az okozza, ha a növekedés, az önkiteljesedés valami miatt megakad. Ha az akadályokat elhárítjuk, a növekedés ismét elindul.
Ehhez biztosít optimális feltételeket a rogersi terápiás tér. Fontos elemei a feltétel nélküli elfogadás, az empátia, a kongruencia. Ez utóbbi lényegében azt jelenti, hogy az ember összhangban van önmagával, hiteles.

relaxation